สนใจบริการ ติดต่อได้ที่นี่ ทุกวัน
 
     
     
       
         
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
     
     
 
     
ให้บริการวางระบบบัญชีด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป ซึ่งได้แก่ โปรแกรมบัญชี FORMULA, โปรแกรมบัญชี AUTO FLIGHT, โปรแกรมบัญชี DACCOUNT โดยเฉพาะ ตั้งแต่การเปิดบิลแจ้งหนี้ ออกใบกำกับภาษี ออกใบเสร็จรับเงิน ออกใบสำคัญต่าง ๆ เป็นต้น พร้อมการ LINK เข้าระบบสต็อก ออกใบเบิกต่าง ๆ ใบส่งงานต่าง ๆ เป็นต้น
   
   
วางระบบบัญชีเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมเงินเดือน FORMULA PAYROLL
วางระบบขายปลึกหน้าร้าน โดยใช้โปรแกรมขายปลึกหน้าร้าน FORMULA POS
ดูแลระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ รายเดือน รายปี หรือรายครั้ง
ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
เป็นต้น
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
วางระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 
 
     
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Site Meter