สนใจบริการ ติดต่อได้ที่นี่ ทุกวัน
 
     
     
       
         
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
     
     
 
     
Web Design ให้บริการออกแบบเว็บไซต์เต็มรูปแบบ ทั้งในรูปแบบของเว็บไซต์เพื่อธุรกิจ และเว็บไซต์ส่วนบุคคล สามารถออกแบบให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และแตกต่างจากคู่แข่ง เพื่อเสริมภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจของท่าน รวมถึงการให้บริการจด Domain Name และเ่ช่าพื้นที่ Hosting
     
เหมาะสำหรับลูกค้าทุกท่านที่ต้องการมีเว็บไซต์ส่วนตัว เว็บไซต์สำหรับธุรกิจ บุคคลทั่วไป หน่วยงานเอกสาร หน่วยงานอิสระ ไม่จำเป็นต้องมีภาพเคลื่อนไหวมาก เว็บไซต์มีเอกลักษณ์สวยงาม โดดเด่นแบบมืออาชีพ สไตล์เว็บน่าเชื่อถือ เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ดาวน์โหลดข้อมูลได้รวดเร็ว การออกแบบกราฟฟิคหน้าแรกให้ตามความพอใจ และความต้องการของลูกค้าจนพอใจ ไม่อ้างอิงตามเทมเพลต
     
   
     
ข้อมูลมาตรฐานการเขียนเว็บไซต์
ออกแบบหน้า Home page จนพอใจก่อนทำหน้า page ต่อไป
เว็บไซต์จำนวน 1 - 5 หน้า
Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัว ของเว็บไซต์
แบบฟอร์มลูกค้าส่งข้อมูลสนใจบริการ Contact Form หน้าติดต่อเรา
ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชม Counter
SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในส่วนของ "Title, Meta Tag"
ราคาเพียง 6,000.- บาท
 
กรณีดูแลเว็บไซต์ รายปี
จดโดเมน (Domain Name) .com, .net
เช่าพื้นที่ (Hosting) 10 GB. ระบบปฏิบัติการวินโดว์, ลีนุกซ์
อีเมล์ (E-mail) จำนวน 50 Account
แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูล, รูปภาพ ได้ตลอดอายุสัญญารายปี
ไม่สามารถเพิ่มหน้าเว็บ page ได้
ราคาเพียง 6,000.- บาท
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
ข้อมูลมาตรฐานการเขียนเว็บไซต์
ออกแบบหน้า Home page จนพอใจก่อนทำหน้า page ต่อไป
เว็บไซต์จำนวน 6 -15 หน้า
Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัว ของเว็บไซต์
แบบฟอร์มลูกค้าส่งข้อมูลสนใจบริการ Contact Form หน้าติดต่อเรา
ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชม Counter
SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในส่วนของ "Title, Meta Tag"
ราคาเพียง 12,000.- บาท
 
กรณีดูแลเว็บไซต์ รายปี
จดโดเมน (Domain Name) .com, .net , .co.th
เช่าพื้นที่ (Hosting) 10 GB. ระบบปฏิบัติการวินโดว์, ลีนุกซ์
อีเมล์ (E-mail) จำนวน 50 Account
แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูล, รูปภาพ ได้ตลอดอายุสัญญารายปี
ไม่สามารถเพิ่มหน้าเว็บ page ได้
ราคาเพียง 6,000.- บาท
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
ข้อมูลมาตรฐานการเขียนเว็บไซต์
ออกแบบหน้า Home page จนพอใจก่อนทำหน้า page ต่อไป
เว็บไซต์จำนวน 16 - 20 หน้า
Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัว ของเว็บไซต์
แบบฟอร์มลูกค้าส่งข้อมูลสนใจบริการ Contact Form หน้าติดต่อเรา
ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชม Counter
SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในส่วนของ "Title, Meta Tag"
ราคาเพียง 16,000.- บาท
 
กรณีดูแลเว็บไซต์ รายปี
จดโดเมน (Domain Name) .com, .net , .co.th
เช่าพื้นที่ (Hosting) 10 GB. ระบบปฏิบัติการวินโดว์, ลีนุกซ์
อีเมล์ (E-mail) จำนวน 50 Account
แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูล, รูปภาพ ได้ตลอดอายุสัญญารายปี
สามารถเพิ่มหน้า page ได้ไม่เกิน 5 หน้า ต่อ 1 ปีสัญญา
ราคาเพียง 7,200.- บาท
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   
     
ข้อมูลมาตรฐานการเขียนเว็บไซต์
ออกแบบหน้า Home page จนพอใจก่อนทำหน้า page ต่อไป
เว็บไซต์จำนวน 21 - 30 หน้า
Flash Header ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัว ของเว็บไซต์
แบบฟอร์มลูกค้าส่งข้อมูลสนใจบริการ Contact Form หน้าติดต่อเรา
ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชม Counter
SEO พื้นฐาน คือการใส่ keyword ในส่วนของ "Title, Meta Tag"
ราคาเพียง 25,000.- บาท
 
กรณีดูแลเว็บไซต์ รายปี
จดโดเมน (Domain Name) .com, .net , .co.th
เช่าพื้นที่ (Hosting) 10 GB. ระบบปฏิบัติการวินโดว์, ลีนุกซ์
อีเมล์ (E-mail) จำนวน 50 Account
แก้ไข/เพิ่มเติม ข้อมูล, รูปภาพ ได้ตลอดอายุสัญญารายปี
สามารถเพิ่มหน้า page ได้ไม่เกิน 10 หน้า ต่อ 1 ปีสัญญา
ราคาเพียง 8,400.- บาท
 
     
 
   
 
 
 
 
 
ออกแบบเว็บไซต์
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Site Meter