สนใจบริการ ติดต่อได้ที่นี่ ทุกวัน
 
     
     
       
         
 
             
 
 
 
 
     
ปลูกต้นพยุง พยูง พะยุง พะยูง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ จังหวัดกำแพงเพชร
พื้นที่ในในการปลูก 2 งานกว่า หรือประมาณ 250 ตารางวา (ขนาดแปลง กว้าง x ยาว = 42 เมตร x 24 เมตร)
ระยะห่างในการปลูก 2 x 2.5 เมตร
จำนวนกล้าไม้ที่ปลูก 207 ต้น
ความสูงของต้นกล้าประมาณ 12 ซม.
ระบบน้ำ
บ่อบาดาล ห่างจากพื้นที่ปลูกไม้พยุง ประมาณ 50 เมตร ใช้สายยางใสพลาสติก ขนาด 1.5 นิ้ว เชื่อมต่อกับท่อ main ที่แปลงปลูกต้นพยุง
ท่อ main ใช้ท่อ PVC ขนาด 1.5 นิ้ว
ท่อย่อยสำหรับจ่ายน้ำ ใช้ท่อ PE สีดำคาดส้ม ขนาด 16 มม.
ท่อ PE เจาะรูใส่ตัวฉีดสเปรย์ รัศมี 180 องศา และหันหัวฉีดสเปรย์เอียงเข้ากับพื้นดิน
ท่อ PE จ่ายน้ำได้ 9 แถว ระยะห่าง 2.50 เมตร
ท่อ PE เจาะรูจ่ายน้ำระยะห่าง 2 เมตร ได้ 20 แถว
 
   
 
ปลูกต้นพยุง พยูง พะยุง พะยูง เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2557 ณ จ.กำแพงเพชร พื้นที่ในการปลูก ประมาณ 2 งานกว่า หรือ 250 ตารางวา ระยะห่างในการปลูก 2 x 2.5 เมตร ปลูกต้นพยุงได้ประมาณ 200 ต้น โดยติดตั้งระบบน้ำด้วย หัวฉีดสเปรย์

 

     
     
     
     
     
     
 
 
 
 
 
Site Meter