สนใจบริการ ติดต่อได้ที่นี่ ทุกวัน
 
     
     
       
         
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
     
     
 
     
วิธีการจ่ายชำระเงิน ท่านสามารถชำระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี โดยการโอนผ่าน
โอนผ่าน ATM
โอนผ่าน ONLINE BANKING
     
   
ชื่อบัญชี
:
นายณัฐกานต์ ยังธรรม
ประเภทบัญชี
:
ออมทรัพย์
:
Nuttakarn Yangtham
:
Saving Account
           
     
 
ธนาคาร / Bank
สาขา / Branch
เลขที่บัญชี / Account
กสิกรไทย
บางเขน
070-2-60680-2
กสิกรไทย
โลตัส วังหิน
640-2-07304-5
     
การหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย
กรณีที่ลูกค้าเป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด (นิติบุคคล) ลูกค้าสามารถหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ได้ 3% ของมูลค่าบริการ
 
 
นายณัฐกานต์ ยังธรรม
 
 
หมายเลขบัตรประชาชน 5 6205 00020 26 0
 
 
ที่อยู่ 92 ซอยรังสิต-นครนายก 64 ตำบลประชาธิปัตย์
 
 
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
 
     
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
Site Meter